Zwroty


Zwrot produktów

Jeśli zamówiony produkt nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz go zwrócić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym.  

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

1.Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z metką i oryginalnym dowodem zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny) na adres:

                Dress To Impress
                Al. Niepodległości 74A lok 27
                02-626 Warszawa

 2.Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.

 3.W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).

 4.Na Twój adres email prześlemy informację o rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na podany przez Ciebie numer konta w ciągu 14 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. 

 5. Jeżeli Twoje odstąpienie od zawarcia umowy (zwrot produktu) zostanie rozpatrzony negatywnie (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktui w  ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki. Odpowiadasz za mniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Pamiętaj, że ubrania szyte na wymiar lub indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotom.


Warunki Odstąpienia od Umowy zawartej na odległość:

Klient może odstąpić od Umowy  zawartej na odległo bez podawania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie goprzed upływem terminu. Klient może sformułować oświadcznie samodzielnie lub skorzystac z formularza znajdującego się odwrocie faktury VAT.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyłączone jest m.in. w przypadku, :

- świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyrażoną przez Konsumeta zgodą, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia

- Umowy której przedmiotem jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służacy do zaspokojenia jeg zindywidualizowanych potrzeb
- Umowy zwartej w drodze aukcji publicznej

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległości Umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły podlega zwrotowi w stanie niezmieninym.

 

 

 

 

 

Dopisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach